სამხრეთული ზე’რაგბი 2020

01

.

.

.

.

პარ

31/01

ბლუ.ზელ

10.05

ჩიფ.ზელ

პარ

31/01

ბრმ.ავს

12.15

რედ.ავს

პარ

31/01

შრქ.აფრ

21.10

ბულ.აფრ

შაბ

01/02

სნვ.იაპ

07.45

რბლ.ავს

შაბ

01/02

ქრს.ზელ

10.05

ვრთ.ავს

შაბ

01/02

სთო.აფრ

17.05

ჰრქ.ზელ

კვი

02/02

ხგრ.არხ

03.00

ლნზ.აფრ

02

.

.

.

.

პარ

07/02

ჰლნ.ზელ

10.05

შრქ.აფრ

პარ

07/02

ბრმ.ავს

12.15

რბლ.ავს

შაბ

08/02

ჩიფ.ზელ

10.05

ქრს.ზელ

შაბ

08/02

ვრთ.ავს

12.15

ბლუ.ზელ

შაბ

08/02

ლნზ.აფრ

17.05

რედ.ავს

შაბ

08/02

სთო.აფრ

19.15

ბულ.აფრ

კვი

09/02

ხგრ.არხ

03.00

ჰრქ.ზელ

03

.

.

.

.

პარ

14/02

ბლუ.ზელ

10.05

ქრს.ზელ

პარ

14/02

რბლ.ავს

12.15

ვრთ.ავს

შაბ

15/02

სნვ.იაპ

07.45

ჩიფ.ზელ

შაბ

15/02

ჰრქ.ზელ

10.05

შრქ.აფრ

შაბ

15/02

ბრმ.ავს

12.15

ჰლნ.ზელ

შაბ

15/02

ლნზ.აფრ

17.05

სთო.აფრ

კვი

16/02

ხგრ.არხ

03.00

რედ.ავს

04

.

.

.

.

პარ

21/02

ქრს.ზელ

10.05

ჰლნ.ზელ

შაბ

22/02

რბლ.ავს

07.45

შრქ.აფრ

შაბ

22/02

ჩიფ.ზელ

10.05

ბრმ.ავს

შაბ

22/02

რედ.ავს

12.15

სნვ.იაპ

შაბ

22/02

სთო.აფრ

17.05

ხგრ.არხ

შაბ

22/02

ბულ.აფრ

19.15

ბლუ.ზელ

05

.

.

.

.

პარ

28/02

ჰლნ.ზელ

10.05

რბლ.ავს

პარ

28/02

ვრთ.ავს

12.15

ლნზ.აფრ

შაბ

29/02

ჰრქ.ზელ

07.45

სნვ.იაპ

შაბ

29/02

რედ.ავს

12.15

შრქ.აფრ

შაბ

29/02

სთო.აფრ

17.05

ბლუ.ზელ

შაბ

29/02

ბულ.აფრ

19.15

ხგრ.არხ

06

.

.

.

.

პარ

06/03

სნვ.იაპ

07.45

ბრმ.ავს

პარ

06/03

ქრს.ზელ

10.05

რედ.ავს

პარ

06/03

ვრთ.ავს

12.15

ჩიფ.ზელ

შაბ

07/03

ჰრქ.ზელ

10.05

ბლუ.ზელ

შაბ

07/03

რბლ.ავს

12.15

ლნზ.აფრ

შაბ

07/03

შრქ.აფრ

17.05

ხგრ.არხ

შაბ

07/03

ბულ.აფრ

19.15

ჰლნ.ზელ

07

.

.

.

.

პარ

13/03

ჩიფ.ზელ

10.05

ჰრქ.ზელ

შაბ

14/03

ბლუ.ზელ

07.25

ლნზ.აფრ

შაბ

14/03

სნვ.იაპ

09.35

ქრს.ზელ

შაბ

14/03

რედ.ავს

12.15

ბულ.აფრ

შაბ

14/03

შრქ.აფრ

17.05

სთო.აფრ

კვი

15/03

ხგრ.არხ

03.00

ჰლნ.ზელ

კვი

15/03

ბრმ.ავს

09.05

ვრთ.ავს

08

.

.

.

.

პარ

20/03

ქრს.ზელ

10.05

ჰრქ.ზელ

პარ

20/03

რბლ.ავს

12.15

სნვ.იაპ

შაბ

21/03

ჰლნ.ზელ

07.45

ლნზ.აფრ

შაბ

21/03

ბლუ.ზელ

10.35

ბრმ.ავს

შაბ

21/03

ვრთ.ავს

12.45

ბულ.აფრ

შაბ

21/03

შრქ.აფრ

17.05

ჩიფ.ზელ

კვი

22/03

ხგრ.არხ

03.00

სთო.აფრ

09

.

.

.

.

პარ

27/03

ჰრქ.ზელ

10.05

ბულ.აფრ

პარ

27/03

რედ.ავს

12.15

ბრმ.ავს

შაბ

28/03

ჰლნ.ზელ

10.05

ქრს.ზელ

შაბ

28/03

ვრთ.ავს

12.15

სნვ.იაპ

შაბ

28/03

ლნზ.აფრ

17.05

ჩიფ.ზელ

შაბ

28/03

სთო.აფრ

19.15

რბლ.ავს

10

.

.

.

.

პარ

03/04

ქრს.ზელ

10.05

ბლუ.ზელ

შაბ

04/04

ჩიფ.ზელ

07.45

ბულ.აფრ

შაბ

04/04

ბრმ.ავს

12.15

ჰრქ.ზელ

შაბ

04/04

სთო.აფრ

17.05

ვრთ.ავს

შაბ

04/04

ლნზ.აფრ

19.15

შრქ.აფრ

კვი

05/04

ხგრ.არხ

03.00

რბლ.ავს

კვი

05/04

სნვ.იაპ

09.15

რედ.ავს

11

.

.

.

.

პარ

10/04

ჰლნ.ზელ

09.00

ჩიფ.ზელ

შაბ

11/04

ბლუ.ზელ

08.45

ჰრქ.ზელ

შაბ

11/04

რედ.ავს

13.15

რბლ.ავს

შაბ

11/04

შრქ.აფრ

17.05

ვრთ.ავს

შაბ

11/04

ბულ.აფრ

19.15

ლნზ.აფრ

კვი

12/04

ბრმ.ავს

10.05

ხგრ.არხ

12

.

.

.

.

პარ

17/04

ჰრქ.ზელ

11.05

ჰლნ.ზელ

პარ

17/04

რბლ.ავს

13.15

ქრს.ზელ

შაბ

18/04

ბლუ.ზელ

08.45

ხგრ.არხ

შაბ

18/04

ვრთ.ავს

13.15

რედ.ავს

შაბ

18/04

ლნზ.აფრ

17.05

სნვ.იაპ

შაბ

18/04

სთო.აფრ

19.15

შრქ.აფრ

13

.

.

.

.

პარ

24/04

ქრს.ზელ

11.05

ხგრ.არხ

პარ

24/04

რბლ.ავს

13.15

ბლუ.ზელ

შაბ

25/04

ჩიფ.ზელ

11.05

სთო.აფრ

შაბ

25/04

შრქ.აფრ

17.05

ბრმ.ავს

შაბ

25/04

ბულ.აფრ

19.15

სნვ.იაპ

კვი

26/04

რედ.ავს

10.05

ჰლნ.ზელ

14

.

.

.

.

პარ

01/05

ჰრქ.ზელ

11.05

ჩიფ.ზელ

შაბ

02/05

ქრს.ზელ

08.45

სთო.აფრ

შაბ

02/05

ჰლნ.ზელ

11.05

ბლუ.ზელ

შაბ

02/05

ვრთ.ავს

13.15

რბლ.ავს

შაბ

02/05

სნვ.იაპ

15.25

ხგრ.არხ

შაბ

02/05

შრქ.აფრ

17.35

ლნზ.აფრ

შაბ

02/05

ბულ.აფრ

19.45

ბრმ.ავს

15

.

.

.

.

პარ

08/05

ჰრქ.ზელ

11.05

ქრს.ზელ

პარ

08/05

სნვ.იაპ

14.00

ვრთ.ავს

შაბ

09/05

ჩიფ.ზელ

08.45

ჰლნ.ზელ

შაბ

09/05

ბლუ.ზელ

11.05

რედ.ავს

შაბ

09/05

ბრმ.ავს

13.15

სთო.აფრ

შაბ

09/05

ლნზ.აფრ

17.05

ბულ.აფრ

კვი

10/05

ხგრ.არხ

03.00

შრქ.აფრ

16

.

.

.

.

პარ

15/05

ჩიფ.ზელ

11.05

ბლუ.ზელ

პარ

15/05

რბლ.ავს

13.15

ბრმ.ავს

შაბ

16/05

სნვ.იაპ

08.45

სთო.აფრ

შაბ

16/05

ჰლნ.ზელ

11.05

ჰრქ.ზელ

შაბ

16/05

რედ.ავს

13.15

ვრთ.ავს

შაბ

16/05

ლნზ.აფრ

17.05

ქრს.ზელ

შაბ

16/05

ბულ.აფრ

19.15

შრქ.აფრ

17

.

.

.

.

პარ

22/05

ჩიფ.ზელ

11.05

რბლ.ავს

პარ

22/05

რედ.ავს

13.15

ჰრქ.ზელ

შაბ

23/05

ჰლნ.ზელ

11.05

სნვ.იაპ

შაბ

23/05

ვრთ.ავს

13.15

ბრმ.ავს

შაბ

23/05

შრქ.აფრ

17.05

ქრს.ზელ

შაბ

23/05

სთო.აფრ

19.15

ლნზ.აფრ

კვი

24/05

ხგრ.არხ

01.40

ბულ.აფრ

18

.

.

.

.

პარ

29/05

ბლუ.ზელ

11.05

ჰლნ.ზელ

პარ

29/05

ბრმ.ავს

13.15

სნვ.იაპ

შაბ

30/05

ჰრქ.ზელ

08.45

ვრთ.ავს

შაბ

30/05

ქრს.ზელ

11.05

ჩიფ.ზელ

შაბ

30/05

რბლ.ავს

13.15

რედ.ავს

შაბ

30/05

ლნზ.აფრ

17.05

ხგრ.არხ

შაბ

30/05

ბულ.აფრ

19.15

სთო.აფრ

მფ

.

.

.

.

შაბ

06/06

#1

__.__

#8

შაბ

06/06

#2

__.__

#7

შაბ

06/06

#3

__.__

#6

შაბ

06/06

#4

__.__

#5

ნფ

.

.

.

.

შაბ

13/06

#1|8

__.__

#4|5

შაბ

13/06

#2|7

__.__

#3|6

.

.

.

.

შაბ

20/06

#_

__.__

#_


 


 

04/03_2020 @ 13.06

საქართველოს თარიღითა და დროით  *  Qaflan@HoTMaiL.com