ოზ’ეთის ზე’რაგბი  |  2020

01/09_2020 @ 12.00

განრიგი

01

.

.

.

.

პარ

03/07

რედ.ავს

13.05

ვრთ.ავს

შაბ

04/07

ბრმ.ავს

13.15

რბლ.ავს

02

.

.

.

.

პარ

10/07

რბლ.ავს

13.05

რედ.ავს

შაბ

11/07

ვრთ.ავს

13.15

ფორ.ავს

03

.

.

.

.

პარ

17/07

რედ.ავს

13.05

ფორ.ავს

შაბ

18/07

ვრთ.ავს

13.15

ბრმ.ავს

04

.

.

.

.

პარ

24/07

რბლ.ავს

13.05

ვრთ.ავს

შაბ

25/07

ფორ.ავს

13.15

ბრმ.ავს

05

.

.

.

.

პარ

31/07

ფორ.ავს

13.05

რბლ.ავს

შაბ

01/08

ბრმ.ავს

13.15

რედ.ავს

06

.

.

.

.

პარ

07/08

რბლ.ავს

13.05

ბრმ.ავს

შაბ

08/08

ვრთ.ავს

13.15

რედ.ავს

07

.

.

.

.

პარ

14/08

ფორ.ავს

13.05

ვრთ.ავს

შაბ

15/08

რედ.ავს

13.15

რბლ.ავს

08

.

.

.

.

პარ

21/08

ფორ.ავს

13.05

რედ.ავს

შაბ

22/08

ბრმ.ავს

13.15

ვრთ.ავს

09

.

.

.

.

პარ

28/08

ბრმ.ავს

13.05

ფორ.ავს

შაბ

29/08

ვრთ.ავს

13.15

რბლ.ავს

10

.

.

.

.

შაბ

05/09

რბლ.ავს

09.00

ფორ.ავს

შაბ

05/09

რედ.ავს

13.20

ბრმ.ავს

შფ

.

.

.

.

შაბ

12/09

#2.ავს

13.15

#3.ავს

დფ

.

.

.

.

შაბ

19/09

#1.ავს

13.15

შფმოგ