აო’ტეა’როას ზე’რაგბი  |  2020

09/06_2020 @ 10.27

განრიგი

01

.

.

.

.

შაბ

13/06

ჰლნ.ზელ

11.05

ჩიფ.ზელ

კვი

14/06

ბლუ.ზელ

07.35

ჰრქ.ზელ

02

.

.

.

.

შაბ

20/06

ჩიფ.ზელ

11.05

ბლუ.ზელ

კვი

21/06

ჰრქ.ზელ

07.35

ქრს.ზელ

03

.

.

.

.

შაბ

27/06

ბლუ.ზელ

11.05

ჰლნ.ზელ

კვი

28/06

ქრს.ზელ

07.35

ჩიფ.ზელ

04

.

.

.

.

შაბ

04/07

ჰლნ.ზელ

11.05

ქრს.ზელ

კვი

05/07

ჩიფ.ზელ

07.35

ჰრქ.ზელ

05

.

.

.

.

შაბ

11/07

ქრს.ზელ

11.05

ბლუ.ზელ

კვი

12/07

ჰრქ.ზელ

07.35

ჰლნ.ზელ

06

.

.

.

.

შაბ

18/07

ჰრქ.ზელ

11.05

ბლუ.ზელ

კვი

19/07

ჩიფ.ზელ

07.35

ჰლნ.ზელ

07

.

.

.

.

შაბ

25/07

ქრს.ზელ

11.05

ჰრქ.ზელ

კვი

26/07

ბლუ.ზელ

07.35

ჩიფ.ზელ

08

.

.

.

.

შაბ

01/08

ჩიფ.ზელ

11.05

ქრს.ზელ

კვი

02/08

ჰლნ.ზელ

07.35

ბლუ.ზელ

09

.

.

.

.

შაბ

08/08

ჰრქ.ზელ

11.05

ჩიფ.ზელ

კვი

09/08

ქრს.ზელ

07.35

ჰლნ.ზელ

10

.

.

.

.

შაბ

15/08

ჰლნ.ზელ

11.05

ჰრქ.ზელ

კვი

16/08

ბლუ.ზელ

07.35

ქრს.ზელ